EFEKTYVUS ENERGIJOS VARTOJIMAS

Efektyvus energijos vartojimas – tai tam tikrų energijos taupymo priemonių panaudojimas verslo ekonominei naudai ir socialiniam atsakingumui didinti.

Vienas daugiausiai planetoje naudojamų resursų yra elektros energija, o 38,30 % jos vis dar gaminama iš anglies, dėl kurios išsiskiria didelė dalis CO2 dujų.

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

Atsižvelgiant į XXI amžiaus tendencijas, tvarus verslas privalo būti socialiai atsakingas.

Iš pirmo žvilgsnio energijos vartojimo efektyvumo gerinimas skamba kaip tik ekonominės naudos savo verslui siekimas. Tačiau energijos vartojimo optimizavimas yra ir viena iš svarbiausių įmonės socialinių atsakomybių.

Efektyviai naudodami elektros energiją ne tik kuriate ekonominę naudą įmonei, bet ir prisidedate prie visos planetos bei ateities kartų šviesesnės ir švaresnės ateities.

Žalia elektros energija

Imlitex Energy klientai, vartojantys „žaliąją energiją“, išreiškia atsakingą požiūrį į aplinkosaugos problemas ir patvirtina faktą, jog realiai prisideda prie į aplinką išmetamo CO2 kiekio mažinimo. Tai svarbu ne tik Jums, bet ir Jūsų potencialiems klientams, nes aplinkosauga įgauna vis didesnę svarbą visuomenės gyvenime.

Patvirtindami tai, „žalios elektros“ vartotojams suteikiame sertifikatus bei teisę naudoti „Baltic Green Energy“ prekės ženklą savo veikloje.

PRIEMONĖS EFEKTYVESNIAM ENERGIJOS VARTOJIMUI

ENERGIJOS TAUPYMO MODELIS

Vienas iš būdų komerciniam vartotojui padidinti konkurencingumą rinkoje yra optimizuoti savo energijos vartojimo sąnaudas (taip, pvz., gali būti sumažinama prekių/paslaugų kaina), bet tam dažniausiai reikia investicijų. Tuo tarpu įmonės prioritetus teikia kaštams, susijusiems su jų tiesiogine veikla.

Siūlome taupyti energiją pasinaudojant mūsų įmonės investicija, patiems papildomai neinvestuojant!

Kaip veikia mūsų siūlomas energijos taupymo modelis?

Sudomino? Kreipkitės! Tel.: + 370 639 92825

Susisiekite