PASTOVIOS IR KINTAMOS KAINOS PLANAS

Plano esmė:
Dalis elektros energijos tiekiama pastovia kaina, likusiai daliai taikoma kintama kaina.

Privalumai:

  • Fiksuojant kainą daliai elektros energijos suvartojimo užsitikrinama, jog didėjant rinkos kainai bent dalis išlaidų elektros energijai liks stabilios.
  • Daliai elektros energijos suvartojimo kainą paliekant kintantamą užsitikrinama, jog mažėjant rinkos kainai dalis išlaidų elektros energijai sumažės.

Trūkumai:

  • Kintamai kainos daliai reikia prisiimti riziką dėl rinkos kainų svyravimo.
  • Planas netinkamas vartotojams, kurių suvartojamos elektros energijos kiekis dienos ir nakties metu ženkliai skiriasi.

Rekomenduojama vartotojams, elektros energiją vartojantiems panašiomis proporcijomis tiek dieną, tiek naktį bei norintiems sumažinti rinkos kainų svyravimo keliamą riziką.