ŽALIOJI ENERGIJA

Galime patiekti neribotą kiekį elektros, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių. Suteikiame „Baltic Green Energy” sertifikatus, patvirtinančius žaliosios elektros vartojimą.

Klientai, vartojantys žaliąją energiją, išreiškia atsakingą požiūrį į aplinkosaugos problemas ir patvirtina faktą, jog realiai prisideda prie į aplinką išmetamo CO2 kiekio mažinimo.

Galimybės:

  • Žaliosios elektros vartojimo sertifikatas gali būti suteikiamas visam arba daliniam vartojimui;
  • Klientui suteikiama teisė komunikacijoje naudoti „Baltic Green Energy” ženklą, patvirtinantį žaliosios elektros vartojimą.
  • Žalioji elektra gali būti tiekiama pagal bet kurį pasirinktą kainos planą: pastovios kainos, kintamos kainos, pastovios ir kintamos kainos.

Privalumai:

  • Remiate atsinaujinančios energetikos plėtrą;
  • Išreikšdami atsakingą požiūrį į aplinkos tausojimą gerinate savo įvaizdį;

„Baltic Green Energy” ženklo naudojimo taisyklės