KINTAMOS KAINOS PLANAS

Plano esmė:
Gamtinių dujų kaina kinta kiekvieną mėnesį ir yra apskaičiuojama prie biržos* indekso kainos pridedant fiksuotą tiekėjo maržą.

*- Gaspool gamtinių dujų birža 

Privalumai:

  • Nėra kainos fiksavimo kaštų.
  • Yra galimybė esant palankiai rinkos kainai pereiti prie fiksuoto kainos plano.

Trūkumai:

  • Sudėtingiau planuoti išlaidas;
  • Rizika dėl rinkos kainų svyravimų tenka vartotojui.

Rekomenduojama ganėtinai tolygų vartojimą metų eigoje turintiems vartotojams, nes taupomi kaštai nesezono metu.