KINTAMOS KAINOS PLANAS

Plano esmė:

Gamtinių dujų kaina kinta kiekvieną mėnesį ir yra apskaičiuojama prie biržos* indekso kainos pridedant fiksuotą tiekėjo maržą.

* ICE – Dutch TTF. Daugiau informacijos apie indeksą galite rasti čia

Privalumai:

  • Nėra kainos fiksavimo kaštų;
  • Galimybė pereiti prie fiksuotos dujų kainos esant palankioms rinkos kainoms.

Trūkumai:

  • Sudėtingiau planuoti išlaidas;
  • Rizika dėl rinkos kainų svyravimų tenka vartotojui.

Rekomenduojama ganėtinai tolygų vartojimą metų eigoje turintiems vartotojams, nes taupomi kaštai nesezono metu, taip pat įmonėms, kurios gali lanksčiai vartoti dujas pagal esamą dujų rinkos kainą. 

kintamos kainos