TIEKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Klientui teikiama gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo paslauga „3 in 1“.

Gamtinių dujų tiekimo sutarties sąlygas rasite ČIA

Gamtinių dujų tiekimas: gamtinių dujų tiekimo kainodara ir kaina klientui yra nustatomos sutartyje. Į kainą įskaičiuotas įėjimo į Lietuvos perdavimo sistemą mokestis, kaip tai nurodyta PSO teisės aktuose.

 

Klientas moka už šias gamtinių dujų perdavimo paslaugas:

  • Pastovioji dalis už užsakomus perdavimo pajėgumus: apskaičiuojama pagal galiojančią PSO taikomą perdavimo pajėgumų kainą ilgalaikiams ar trumpalaikiams perdavimo pajėgumams;
  • Kintamoji dalis už kiekį: apskaičiuojama už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį klientui patiektą dujų kiekį;
  • Pastovioji dalis už vartojimo pajėgumus: apskaičiuojama pagal galiojančią PSO taikomą vartojimo pajėgumų kainą vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške;
  • Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji: apskaičiuojama remiantis aktualiomis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo ir diversifikavimo tvarkos aprašo redakcijomis;
  • Tiekėjas balansuoja ir administruoja kliento perdavimo pajėgumus, esant papildomų perdavimo pajėgumų poreikiui, tiekėjas užsako papildomus pajėgumus.

 

Gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimo tvarka:

  • Už gamtinių dujų skirstymo paslaugas klientas moka gamtinių dujų tiekimo metu SSO nustatytomis ir viešai skelbiamomis dujų skirstymo paslaugų dedamųjų kainomis.
  • SSO pakeitus skirstymo taisykles ir skirstymo paslaugų kainodarą, gali būti taikoma ir kita skirstymo paslaugų kainodara.