TIEKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Klientui teikiama gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo paslauga „3 in 1”.

Gamtinių dujų tiekimo sutarties sąlygas rasite čia

Gamtinių dujų tiekimas: gamtinių dujų tiekimo kaina vartotojui yra nustatoma sutartyje. Į kainą įskaičiuotas įėjimo į Lietuvos perdavimo sistemą mokestis, kaip tai nurodyta PSO teisės aktuose.

 

Vartotojas moka už šias gamtinių dujų perdavimo paslaugas (kainodarą skelbia perdavimo sistemos operatorius (PSO) AB „Amber Grid“):

  • Pastovioji dalis už užsakomus perdavimo pajėgumus: apskaičiuojama pagal galiojančią PSO taikomą perdavimo pajėgumų kainą ilgalaikiams ar trumpalaikiams perdavimo pajėgumams;
  • Kintamoji dalis už perduotą kiekį: apskaičiuojama už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį vartotojui patiektą ir perduotą dujų kiekį;
  • Pastovioji dalis už vartojimo pajėgumus: apskaičiuojama pagal galiojančią PSO taikomą vartojimo pajėgumų kainą vidiniame perdavimo sistemos išleidimo taške;
  • Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji: apskaičiuojama remiantis aktualiomis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo ir diversifikavimo tvarkos aprašo redakcijomis;
  • Tiekėjas balansuoja ir administruoja kliento perdavimo pajėgumus, esant papildomų perdavimo pajėgumų poreikiui, tiekėjas užsako papildomus pajėgumus.

 

Gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimo tvarka (kainodarą skelbia skirstymo sistemos operatorius (SSO) – AB „Energijos skirstymo operatorius“):

  • Už gamtinių dujų skirstymo paslaugas vartotojas moka gamtinių dujų tiekimo metu SSO nustatytais ir viešai skelbiamais dujų skirstymo paslaugų tarifais.
  • SSO pakeitus skirstymo taisykles ir skirstymo paslaugų kainodarą, gali būti taikoma ir kita skirstymo paslaugų kainodara.